Namnet Circadia kommer från de latinska orden ”circa dies”, vilket betyder ”runt dagen”. Ordet ”circadian” syftar på en 24-timmarscykel och beskriver rytmiska förändringar i vår fysiologi och i vårt beteende. När dessa biologiska rytmer störs eller kommer i obalans, kan det få negativa effekter på vår hälsa, utseende och välbefinnande.

Samverkan mellan medicin, vetenskap och natur ligger till grund för Circadias koncept att skapa funktionella produkter för att förbättra hudens hälsa och livslängd. Endast ingredienser som kan bevisas vetenskapligt används i utformningen av Circadias produkter.