Solution by DNA
Nästa generations avancerade hudvård

Som en av de första salongerna i världen, presenterar vi i samarbete med Victus Medical Group nästa generations hudvård, baserad på individens DNA. Med hjälp av DNA-tester har Victus Medical Group tillsammans med sina samarbetspartners utvecklat en unik formula som sammanställer hudens genetiska svagheter och därmed möjliggör produktion av ett serum helt baserat på individens DNA.

Introduktion

När vi hudterapeuter gör en hudanalys delas huden in i olika hudtyper – normal, torr, fet eller blandhy. Detta är något vi föds med och inget man kan ändra på. Ytterligare en kategori som brukar nämnas är känslig hud. Utöver hudtyper talar vi också om olika hudproblem såsom akne, rodnad, rynkor, slapphud och pigmentfläckar.
Vid hudanalysen klassificeras huden efter synliga tecken, vi tittar på ytliga förändringar och försöker förstå vad som kan ha orsakat dem. Ofta kan vi se att en skada har uppstått, men vet inte varför en viss person drabbas och inte en annan. Vad som hänt på cellnivå, hos varje enskild person, har vi inte haft så stor kunskap om tidigare.
Med hjälp av en Solution by DNA-analys kan vi nu med precision förstå hudens genetiska styrkor och svagheter. Utifrån analysen kan vi sedan formulera ett serum som kompenserar för dessa genetiska svagheter och får huden att fungera optimalt.

Tester/bakgrund

Med hjälp av ett ackrediterat laboratorium i Australien har fler än 15 000 DNA-tester analyserats. Av drygt 6800 gener som undersöktes hittades 16 genetiska markörer eller SNP:s (Single Nucleotide Polymorphism, uttalas ”snips”) som styr hudens åldrande. Genom analys av dessa 16 SNP:s kan huden delas in i helt andra kategorier än normal, torr, fet och blandhy.
Vi kan nu på DNA-nivå förstå varför huden åldras och till och med varför den åldras olika hos olika individer.
De olika kategorierna vi får hjälp och information av från DNA-analysen och som vi kan motverka är:

  • Fasthet och elasticitet
  • Glycation (nedbrytning av hudens kollagen)
  • Solskador och pigmenteringar
  • Skador från fria radikaler
  • Känslighet och inflammation

Hur går det till?

1. DNA-TEST/ANALYS
Vi utför DNA test på salongen. Testen skickas därefter till av ett ackrediterat laboratorium i Australien och analysen utmynnar i en rapport där hudens genetiska styrkor och svagheter beskrivs utförligt.
Solution by DNA test förstörs permanent sju dagar efter att den har kommit till laboratoriet. Testen mäter enbart hudens genetiska styrkor och svagheter och kartlägger inte t.ex. anlag för olika sjukdomar.

2. INLOGGNING/DNA-RAPPORT
Ett mjukvarubaserat system extraherar data ur DNA-analysen och utför exakta beräkningar på hur hudens specifika serums koncentration och ordning av ingredienser ska formuleras för att exakt matcha hudens genetiska svagheter. DNA-rapporten finns tillgänglig för dig i ett personlig inlogg och där finns även ditt INCI serumet sammansättning.
Formulan för serumet sparas i en säker databas för enkel beställning av påfyllning.

3. PRODUKT: FOR YOUR SKIN ONLY
Ingredienserna som används för att tillverka ditt unika DNA-baserade serum ligger i framkant vad gäller forskning, allt för att kompensera hudens svagheter på bästa sätt. Detta serum är alltså skräddarsytt efter ditt unika DNA och har liten eller ingen effekt på någon annans hud.
Serumet levereras sedan i en specialdesignad förpackning till salongen där du hämtar ut ditt serum.

Pris för DNA analys + första serumet 5 895 kr

DNA serum 1 995 kr